Αντικείμενα 1ου έτους σπουδών

Γενικά Μαθήματα
1Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση
2ΣΚ 20-1 (Γενικός Κανονισμός Υπηρεσίας)
3Υγιεινή Α’ Βοήθειες
4Ψυχολογία
5Ελληνική Λογοτεχνία
6ΑΡΒΧΠ (Ατομικός – Ραδιολογικός – Βιολογικός – Χημικός – Πόλεμος )
7Προχωρημένη Στρατιωτική Εκπαίδευση 1ου Έτους
8Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας
9Επιτελικά 1ου Έτους (Στρ. Ασφάλεια, Στρ. Συνθηματικές Παραστάσεις)
10Πυρομαχικά
11Πολιτική Ιστορία Νεότερης Ελλάδας
12Φυσική (Βλητική)
13Τακτική
14Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας
15Στρ. Ιστορία – Γεωγραφία
16Αγγλικά 1ου Έτους
17Πληροφορική 1ου Έτους
Τεχνικά Μαθήματα
18Μηχανολογία – Εργαστήριο
19Ηλεκτροτεχνία – Εργαστήριο
20Τεχνικό Σχέδιο
21Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
22Οργάνωση Εργασίας
Σωματική Αγωγή
23Αθλοπαιδιές 1ου Έτους
24Κλασσικός Αθλητισμός 1ου Έτους
25Χορός 1ου Έτους
26Άσκηση σε κλειστό χώρο με βάρη