Αντικείμενα 2ου έτους σπουδών

Γενικά Μαθήματα
1Προχωρημένη Στρατιωτική Εκπση 2ου Έτους
2Στρ. Ιστορία – Γεωγραφία
3Επιτελικά 2ου Έτους
4Ηγεσία
5Βρωματολογία – Τεχνολογία Τροφίμων
6κοινωνιολογία
7Στοιχεία Συνταγματικού και Διεθνούς Δικαίου
8Στρατιωτικό Λογιστικό
9Αγγλικά 2ου Έτους
10Πληροφορική 2ου Έτους
11Επιστράτευση – Στρατολογία
12Αυτοκίνητο
13Ψυχολογικές Επιχειρήσεις
14Οργάνωση – Διοίκηση – Management
15Ελληνικά 2ου Έτους (Επικοινωνία – Εθιμοτυπία)
16Ανώτερα Μαθηματικά
17Μέθοδοι Εκπαιδεύσεως
18Τακτική
19Στρατιωτική Χημική Τεχνολογία
20Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας
Τεχνικά Μαθήματα
21Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως
22Καύσιμα – Λιπαντικά
23Στοιχεία Μηχανών και Εργαστήριο
24Στοιχεία Ηλεκτρολογίας Αυτοκινήτου και Εργαστήριο
25Ηλεκτρικές Μηχανές και Εργαστήριο
26Μεταλλουργία – Μεταλλογνωσία και Εργαστήριο
27Ηλεκτρονικά και Εργαστήριο
28Ψηφιακά Συστήματα και Εργαστήριο
29Ηλεκτροτεχνικά Υλικά και Εργαστήριο
30Ηλεκτρικές Μετρήσεις
31Αεροδυναμική και Θεωρία Πτήσεως, Εργαστήριο
32Εμβολοφόροι και Στροβιλοφόροι Αεροπορικοί Κινητήρες, Εργαστήριο
33Αεροσκάφη και Ελικόπτερα
34Πνευματικά και Υδραυλικά Συστήματα
35Μηχανουργική Τεχνογνωσία και Εργαστήριο
36Στοιχεία Βλητικής – Οπλικά Συστήματα
37Θερμοδυναμική
Σωματική Αγωγή
38 Αθλοπαιδιές 2ου Έτους
39 Κλασσικός Αθλητισμός 2ου Έτους
40 Χορός 2ου Έτους
41Άσκηση σε κλειστό χώρο με βάρη