Προμήθειες

Φεβρουάριος 15, 2017

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολή την Δευτέρα 20 Φεβ 2017 και ώρα 10:00 πέρας επίδοσης προσφορών, θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (μεταναστευτικές - προσφυγικές ροές) του...

Νοέμβριος 10, 2016

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

     Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών θα προβεί στην επαναληπτική διενέργεια διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), της δομής φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών του Νομού Τρικάλων (Πρώην Super Market ΑΤΛΑΝΤΙΚ)

Την διακήρυξη μπορείτε να την κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο:

...

Οκτώβριος 27, 2016

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Γνωρίζεται, ότι η Σχολή  θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με Κλειστές Έγγραφες Προσφορές (σφραγισμένες και υπογεγραμμένες εντός σφραγισμένου φακέλου) και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για το έργο «Κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων στους οικίσκους, στο γραφείο διοικητικών υπηρεσιών και στο ιατρείο της Δομής Φιλοξενίας στο πρώην ΄΄SUPER MARKET ΑΤΛΑΝΤΙΚ΄΄ (Ν. Τρικάλων)».

...
Οκτώβριος 25, 2016

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολή την Τετάρτη 02 Νοε 2016 και ώρα 10:00 πέρας επίδοσης προσφορών, θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με ενσφράγιστες έγγραφες προσφορές, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (μεταναστευτικές - προσφυγικές ροές) του...