Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Κρίση Σωματικής Ικανότητας

Οι υποψήφιοι για ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ μπορούν να ελέγξουν την σωματική ικανότητα από το Διάταγμα περί Κρίσης Σωματικής Ικανότητας και τις τροποποιήσεις του όπως παρακάτω:

Π.Δ.11(2014)Κρίση Σωματικής Ικανότητας

ΦΕΚ 3513 B_2014

ΦΕΚ 1360 Β_2019

ΦΕΚ 588 Β_2020