3ο Κτίριο Διαβίωσης

Στο 3ο κτίριο διαβίωσης σπουδαστριών (το νεότερο κτίριο της Σχολής) βρίσκονται χώροι διαβίωσης σπουδαστριών, αποθήκες υλικών και το γυμναστήριο γυναικών.