Αντικείμενα 2ου έτους σπουδών

Διδασκόμενα Μαθήματα
1.Αγγλικά
2.Δεύτερη Ξένη Γλώσσα
3.Διοίκηση Επιχειρήσεων - Management
4.Κοινωνιολογία - Επικοινωνιολογία
5.Στοιχεία Συνταγματικού - Διεθνούς Δικαίου
6.Στρατιωτική Ιστορία
7.Πληροφορική
8.Φυσική
9.Προχωρημένη Στρατιωτική Εκπαίδευση
10.Στρατιωτικοί Κανονισμοί
11.Επιτελικά
12.Ηγεσία
13.Διοικητική Μέριμνα
14.Ηλεκτροτεχνία
15.Γενικές Αρχές Μηχανολογίας
16.Υγιεινή & Ασφάλεια Εργασίας
17.Σωματική Αγωγή