Διεύθυνση Σπουδών (ΔΣΠ)

Η Διεύθυνση Σπουδών (ΔΣΠ) είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση (ακαδημαϊκή, στρατιωτική και τεχνική), από την ανάλυση των παραγόντων, την εκτίμηση της κατάστασης, το σχεδιασμό και τη σύνταξη των προγραμμάτων εκπαίδευσης (Γενικού – Αναλυτικού – Εβδομαδιαίου), μέχρι την εκτέλεση της εκπαίδευσης με τις έδρες και τα Τάγματα Σπουδαστών.

Επίσης είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της απόδοσης και της επίδοσης των σπουδαστών και τη διενέργεια των εξετάσεων και όλων των δοκιμασιών.

Τηλέφωνο : 24310-74231

Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων24310-38635  24310-38637  24310-39632  (ισχύουν μόνο κατά την περίοδο των εξετάσεων)167