Εισαγωγικές Εξετάσεις

Σεπτέμβριος 14, 2018

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Παρακάτω μπορείτε να δείτε σε γραφήματα, τις βάσεις Όπλων - Σωμάτων της Σχολής, των τελευταίων πέντε ετών, γενική σειρά και ειδική κατηγορία τριτέκνων - πολυτέκνων....

Μάιος 01, 2017

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΣΥ-ΑΣΕΙ ΜΕ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Οι υποψήφιοι που θα κριθούν κατάλληλοι από τις Υγειονομικές Επιτροπές [1η και 2η ημέρα Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) κάθε ομάδας], στη συνέχεια, θα συμμετάσχουν στις προβλεπόμενες αθλητικές δοκιμασίες (3η ημέρα ΠΚΕ κάθε ομάδας).

Όλες οι αθλητικές δοκιμασίες...

Μάρτιος 01, 2016
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Οι υποψήφιοι των Στρατιωτικών Σχολών πρέπει να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, όπως ορίζει το ΠΔ 11/2014 (ΦΕΚ 17Α΄/27-1-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 3513Β΄/29-12-2014.

Για νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες που δεν αναφέρονται στους πίνακες και στα παραρτήματα του ΠΔ 11/2014, όπως και για παρεκκλίσεις από το...

Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων

Τηλ. 24310-39632 (από 1 Μαρτίου έως 30 Σεπτεμβρίου επιπλέον τα 24310-38635, 24310-38637)