Εισαγωγικές Εξετάσεις

Ιούλιος 12, 2019


Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) Υποψηφίων Ακαδ. Έτους 2019-2020
Ψυχομετρικές
Εξετάσεις
Υγειονομικές
Εξετάσεις
Αθλητικές
...
Ιούνιος 24, 2019

Δημοσιεύτηκε από το ΓΕΕΘΑ η Προκήρυξη Πλημμυροπαθών - Πυρόπληκτων για την Εισαγωγή στα ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ 2019-20, την οποία μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Προκήρυξη Πλημμυροπαθών - Πυρόπληκτων για την Εισαγωγή στα ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ 2019-20

Οι υποψήφιοι με εξεταστικό κέντρο τη ΣΜΥ που ανήκουν στην κατηγορία των «Πλημμυροπαθών» ή/και «Πυρόπληκτων» και έχουν υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών...

Ιούνιος 05, 2019
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών
Δημοσίευση Προγράμματος Προκαταρκτικών Εξετάσεων και Δεκτών Υποψηφίων για την εισαγωγή σπουδαστών σε ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ για το ακαδ. έτος 2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (σε ποια ομάδα ανήκετε- πότε παρουσιάζεστε - που παρουσιάζεστε)ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ των υποψηφίων που κατέθεσαν δικαιολογητικά στη ΣΜΥ στην οποία εμφανίζεται η ομάδα στην οποία έχουν ενταχθεί για τις...
Μάιος 27, 2019

Ανακοινώθηκε από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών η κατάσταση των υποψηφίων ακαδημαϊκού έτους 2019–2020 των ΑΣΕΙ–ΑΣΣΥ που υπέβαλαν αίτηση στη Σχολή και έχουν ελλιπή στοιχεία-δικαιολογητικά.

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση στον παρακάτω σύνδεσμο:

Κατάσταση Υποψήφιων Ακαδημ. Έτους 2019-2020 με Ελλιπή Στοιχεία-Δικαιολογητικά....

Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων

Τηλ. 24310-39632 (από 1 Μαρτίου έως 30 Σεπτεμβρίου επιπλέον τα 24310-38635, 24310-38637)