Γραφείο Επιχειρήσεων και Ασφαλείας (ΓΕΑ)

  • Υποστηρίζει την εκπαίδευση της Σχολής από πλευράς δαπανών, πεδίων βολής – ασκήσεων, πυρομαχικών, οργάνωση εκπαιδευτικών ταξιδιών κλπ
  • Αποτελεί ένα ξεχωριστό όργανο με σκοπό τον έλεγχο της εκπαίδευσης- απόδοσης των καθηγητών-εκπαιδευτών , ώστε να εντοπίζονται αδυναμίες και να λαμβάνονται τα κατάλληλα ομαδικά ή ατομικά διορθωτικά μέτρα.
  • Αποσκοπεί στη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των καθηγητών και του λοιπού προσωπικού της Σχολής , σε θέματα όπως Πληροφορική, Αγγλικά, Μέθοδοι εκπαίδευσης κ.α.
  • Τηλ. κέντρο (ΚΕΠΙΚ)24310-23950 24310-23951 και FAX 24310-742339
  • Τηλ εσωτερικό : 123