Γραφείο Έρευνας και Πληροφορικής (ΓΕΠ)

Αποστολή του Γραφείου Έρευνας και Πληροφορικής (ΓΕΠ) είναι η ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία των διοικητικών – εκπαιδευτικών συστημάτων πληροφορικής της Σχολής, καθώς και η συμμετοχή και υποστήριξη της εκπαίδευσης με μέσα και τεχνολογία πληροφορικής, προσομοίωσης και εφαρμοσμένης τεχνολογικής έρευνας.

Τηλέφωνο : 24310-23256  Εσωτερικό :170, 175, 156