Κτίριο αιθουσών εκπαίδευσης

Στο κτίριο αιθουσών εκπαίδευσης βρίσκονται αίθουσες ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, οργανωμένες αίθουσες πληροφορικής, χώροι γύμνασης (γυμναστήριο ανδρών)  καθώς και χώροι διοικητικής υποστήριξης της Σχολής (γραφεία τμημάτων και διευθύνσεων)