Ταξίαρχος Δημήτριος Τσιπίδης (από 15-03-2017 έως 21-03-2018)

Δημήτριος Τσιπίδης

Ταξίαρχος Δημήτριος Τσιπίδης


Ο Ταξίαρχος Δημήτριος Τσιπίδης του Ιωάννη και της Γεωργίας, γεννήθηκε στη Δράμα στις 1 Νοεμβρίου 1965.

Εισήχθη στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων την 21η Σεπτεμβρίου 1983, από την οποία αποφοίτησε ως Ανθυπολοχαγός Πεζικού, τον Ιούνιο του 1987.

Με το πέρας του βασικού Σχολείου του Όπλου του στη Σχολή Πεζικού τον Μάρτιο του 1988, επελέγη για τις ειδικές δυνάμεις και τοποθετήθηκε στο ΚΕΕΔ μέχρι τον Ιούνιο του 1989.

- Ως κατώτερος Αξιωματικός υπηρέτησε σε Μονάδες των Ειδικών Δυνάμεων, ως Διμοιρίτης και Διοικητής Λόχου Κρούσεως, καθώς και στο ΕΤΑ για 3 έτη.

- Το 2000 προήχθη στο βαθμό του Ταγματάρχη και φοίτησε στην Ανωτάτη Σχολή Πολέμου.

- Το 2001 τοποθετήθηκε στην Ιη Μεραρχία Πεζικού (ΙΜΠ) αρχικά ως τμηματάρχης σχεδίων – ΕΤΝΑ και κατόπιν Διευθυντής του 2ου και 3ου ΕΓ.

- Το 2003 τοποθετήθηκε ως Υποδιοικητής στην Ε’ Μοίρα Καταδρομών (Ε΄ΜΚ/Δ) και το 2005 μετετέθη στο CC Land HQ Madrid (Ισπανία) ως Τμηματάρχης Συντονιστής στη Διεύθυνση Πληροφοριών (IM G2). Το Μάρτιο του 2006 προήχθη στο βαθμό του Αντισυνταγματάρχη.

- Το 2008 τοποθετήθηκε ως Διευθυντής του 3ου ΕΓ στην 1η Ταξιαρχία Καταδρομών - Αλεξιπτωτιστών.

- Το 2009 τοποθετήθηκε ως Διοικητής στην Ε΄ΜΚ/Δ.

- Το 2011 προήχθη στο βαθμό του Συνταγματάρχη και τοποθετήθηκε ως Υποδιοικητής στην 1η Ταξιαρχία Καταδρομών - Αλεξιπτωτιστών.

- Το 2012 φοίτησε στη Σχολή Εθνικής Άμυνας.

- Το 2013 τοποθετήθηκε στο Β΄ Σώμα Στρατού ως Διευθυντής Επιχειρήσεων και κατόπιν στην ΙΜΠ ως Α΄ Βοηθός Επιτελάρχη.

- Το 2014 τοποθετήθηκε ως Διοικητής του Συντάγματος των Ευελπίδων.

- Το 2015 τοποθετήθηκε ως Υποδιοικητής της 13ης Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (13 ΔΕΕ).

- Το 2016 προήχθη σε Ταξίαρχο και τοποθετήθηκε ως Διοικητής της 13 ΔΕΕ.

Έχει φοιτήσει σε όλα τα προβλεπόμενα Σχολεία του Πεζικού και των Ειδικών Δυνάμεων στην Ελλάδα και επιπλέον στο Σχολείο Ελευθέρας Πτώσεως στη ΣΧΑΛ και στο σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού στη ΜΥΚ.

Είναι απόφοιτος Σχολείων Εξωτερικού όπως παρακάτω:

- Σχολείο περιπόλων μακράς ακτίνας δράσης (ILLRPS) στη Γερμανία (operations planning, medical, basic recognition, international survival, CQB, patrol, special recognition)courses.

- Σχολεία του ΝΑΤΟ στο Oberramergau στη Γερμανία όπως (Multinational Crisis Mngt, Intelligence, Strategic Operational Cimic) courses και Creval course στη Μαδρίτη.

Είναι κάτοχος διπλώματος MA Applied Strategy and Internanional Security from Plymouth Univercity.

Είναι απόφοιτος του Ινστιτούτου Διακλαδικής Επιμόρφωσης (ΙΔΕ) του ΓΕΕΘΑ.

Έχει τιμηθεί με τα παρακάτω μετάλλια και παράσημα:

- Χρυσό Σταυρό Τιμής

- Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Β΄ Τάξης

- Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως Β΄ Τάξης

- Ταξιάρχη Τάγματος Φοίνικα

- Επιτελούς Β΄Τάξης

Ομιλεί πολύ καλά την Αγγλική (Γ1) και μέτρια την Ισπανική (Β1).

Είναι έγγαμος και έχει δύο κόρες.