Ταξίαρχος Ευάγγελος Τραγαζίκης (από 24-03-2013 έως 16-03-2015)


Ταξχος Ευάγγελος Τραγαζίκης - Διοικητής ΣΜΥ

Ταξίαρχος Ευάγγελος Τραγαζίκης


Ημερομηνία Γέννησης:18 Απριλίου 1963
 
Τόπος Γέννησης:Σοφάδες Ν. Καρδίτσας
 
Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος    -4 τέκνα
 
Εκπαίδευση: - Απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Τάξη 1985
  - Παρακολούθησε το Σχολείο Βασικής και Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης της Σχολής Πεζικού.
  - Απόφοιτος της Σχολής Διοίκησης Επιτελών (ΣΔΙΕΠ).
  - Απόφοιτος της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ).
  - Απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Αμύνης (ΣΕΘΑ).
 
Ξένες Γλώσσες:Αγγλική, Αλβανική
 
Σταδιοδρομία:- Διοικητής 680 Τάγματος Πεζικού (1998 – 2000).
 - Διοικητής Τάγματος Ειδικής Συνθέσεως Αφγανιστάν (ΤΕΣΑΦ)(2006).
 - Διοικητής 516 Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού (2006 – 2008).
 - Διοικητής 1ου Τάγματος Σπουδαστών Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (2008 – 2010).
 - Διοικητής Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (2013-2015).
 
Επιτελικές Θέσεις:- Διευθυντής 3ου Επιτελικού Γραφείου IV Ταξιαρχίας Πεζικού/ΓΕΕΦ (2001 – 2002).
 - Διευθυντής 3ου Επιτελικού Γραφείου 30 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού (2005 – 2006).
 
Ηθικές Αμοιβές:- Του έχουν απονεμηθεί όλα τα προβλεπόμενα για το βαθμό του Παράσημα,
Μετάλλια και Διαμνημονεύσεις.
 - Του απενεμήθη Μετάλλιο της Ιταλικής Δημοκρατίας από τον Πρέσβη της στην Αθήνα, λόγω της εξαίρετης συνεργασίας του  Τάγματος Ειδικής Συνθέσεως Αφγανιστάν με τις Ιταλικές Δυνάμεις Αφγανιστάν, κατά την περίοδο Διοικήσεώς του.