Ταξίαρχος Γεώργιος Λιάκος (από 17-03-2015 έως 14-03-2017)

 

Ταξίαρχος Γεώργιος Λιάκος


Ημερομηνία Γέννησης:2 Ιανουαρίου 1963
 
Τόπος Γέννησης:Αθήνα
 
Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος    -2 τέκνα
 
Εκπαίδευση: - Απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Τάξη 1984
  - Παρακολούθησε το Σχολείο Βασικής και Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης της Σχολής Πεζικού.
  - Απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου (ΑΣΠ).
  - Απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Αμύνης (ΣΕΘΑ).
 
Ξένες Γλώσσες:Αλβανική
 
Σταδιοδρομία:- Υποδιοικητής 584 Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού στο Καλπάκι Ιωαννίνων (2001-2002).
 - Διοικητής 643 Μηχανοκίνητου Τάγματος Πεζικού της Κυπριακής Εθνοφρουράς (2004 – 2006).
 - Διοικητής 617 Τάγματος Πεζικού στην Πλάτη νομού Έβρου (2006 – 2008).
 - Διοικητής 50 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας «ΑΨΟΣ» (2014 – 2015).
 
Επιτελικές Θέσεις:- Επιτελής στην 96 ΑΔΤΕ στη Χίο (1993 – 1996).
 - Διευθυντής 2ου Επιτελικού Γραφείου στην VIII Μεραρχία Πεζικού στα Ιωάννινα (2000-2001).
- Επιτελής Πληροφοριών στο 2ο Επιτελικό Γρα-φείο του ΓΕΣ (2002-2004).
- Επιτελής Επιτελικού Γραφείου Αρχηγού ΓΕΣ (2009-2011).
- Υποδιευθυντής στη Διεύθυνση Οργανώσεως του ΓΕΣ (2011-2013).
- Υποδιευθυντής στη Διεύθυνση Πεζικού του ΓΕΣ (2013-2014).
 
Ηθικές Αμοιβές:- Του έχουν απονεμηθεί όλα τα προβλεπόμενα για το βαθμό του Παράσημα,
Μετάλλια και Διαμνημονεύσεις.