Αντικείμενα 1ου έτους σπουδών

Διδασκόμενα Μαθήματα
1.Πολιτική Ιστορία
2.Ψυχολογία - Στρατιωτική Ψυχολογία
3.Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
4.Αγγλικά
5.Πληροφορική
6.Φυσική
7.Τεχνικό Σχέδιο
8.Ανώτερα Μαθηματικά
9.Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση
10.Προχωρημένη Στρατιωτική Εκπαίδευση
11.Στρατιωτικοί Κανονισμοί
12.Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας
13.Τακτική
14.Επιτελικά (Στρατιωτική Ορολογία - Τοπογραφία)
15.Πυρομαχικά
16.Σωματική Αγωγή