Οδηγός ΣπουδώνΟ Οδηγός Σπουδών της Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 αποσκοπεί στην ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου με συνοπτικό τρόπο για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, παρέχοντας τις αναγκαίες επεξηγήσεις.

Επιπροσθέτως, περιγράφεται η διοικητική δομή και οι υποδομές που υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό έργο της Σχολής.