Εγκύκλιος Πρόσκλησης Επιτυχόντων Ελλήνων Εξωτερικού στη ΣΜΥ

2020, Οκτώβριος 13 - 12:14μμ

Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκδόθηκε εγκύκλιος που αφορά στην πρόσκληση κατάταξης των επιτυχόντων-ουσών (Ελλήνων Εξωτερικού) στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Η εγκύκλιος με τα ονόματα όσων καλούνται να καταταγούν ως σπουδαστές Ιης Τάξης, τη Πέμπτη 22 Οκτ 20, κατά σειρά επιτυχίας και κατηγορία, αναρτήθηκε στο Πρόγραμμα Διαύγεια στον παρακάτω σύνδεσμο:

Εισαγωγικές Εξετάσεις στη ΣΜΥ (Πρόσκληση Επιτυχόντων Ελλήνων Εξωτερικού Έτους 2020)