Ημερίδα στο πλαίσιο συνεργασίας ΣΜΥ - ΤΕΦΑΑ

2013, Δεκέμβριος 18 - 10:14πμ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην πόλη των Τρικάλων, της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Πανεπι- στημίου Θεσσαλίας, πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου ημερίδα σε αίθουσα της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, με θέμα:

«Άσκηση και Συμπεριφορά Υγείας ως Τρόπος Ζωής, Παράγοντες Σωματικής Απόδοσης στο Επιχειρησιακό Περιβάλλον»

Σκοπός της ημερίδας ήταν αφενός η επιμόρφωση των Σπουδαστών στο πλαίσιο της Στρατιωτικής και Ευρύτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, αφετέρου η προσωπική παρότρυνση του καθενός για διαρκή προσπάθεια βελτίωσης της φυσικής κατάστασης μέσω της άσκησης και της συμπεριφοράς υγείας, ώστε η Σωματική απόδοση να βρίσκεται πάντα σε υψηλό επίπεδο

Το πρόγραμμα περιελάμβανε ομιλίες και ανταλλαγή απόψεων επί των παρακάτω θεμάτων:

 • «Απαιτήσεις Σωματικής Απόδοσης στο Επιχειρησιακό Περιβάλλον»
  Τοποθέτηση από τον Τχη (ΠΖ) Γεώργιο Τσιαντούλα Τμηματάρχη της Διεύθυνσης Σπουδών της ΣΜΥ.
 • «Άσκηση και Υγεία» Τοποθέτηση από τον Δρ Ιωάννη Κουτεντάκη, Καθηγητή, Πρόεδρο του ΤΕΦΑΑ.
 • «Διατροφή κάτω από Αντίξοες Συνθήκες»
  Τοποθέτηση από τον Δρ Αθανάσιο Τζιαμούρτα, Αναπληρωτή Καθηγητή του ΤΕΦΑΑ.
 • «Ανοχή στον κάματο - “Λειτουργική” Προπόνηση Υψηλής Έντασης»
  Τοποθέτηση από την Δρ Χριστίνα Καρατζαφέρη, Επίκουρη Καθηγήτρια του ΤΕΦΑΑ.
 • «Η Στρατιωτική Υπόδηση - Έρευνα και Βελτίωση Σωματικής Απόδοσης»
  Τοποθέτηση από τον Δρ Ιωάννη Γιάκα, Επίκουρο Καθηγητή του ΤΕΦΑΑ.
 • «Αποτελεσματική Ηγεσία συνάρτηση Σωματικής Απόδοσης»
  Τοποθέτηση από τον Δρ Αντώνη Χατζηγεωργιάδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του ΤΕΦΑΑ.
 • «Ψυχολογικές Δεξιότητες του Ηγήτορα»
  Τοποθέτηση από τον Δρ Νίκο Ζουρμπάνο, Ερευνητή του ΤΕΦΑΑ
 • «Επιδράσεις Παραγόντων του Περιβάλλοντος στην Υγεία και την Απόδοση»
  Τοποθέτηση από τον Δρ Ανδρέα Φλουρή, Ερευνητής του ΤΕΦΑΑ.
 • «Το Κάπνισμα ως Ανασταλτικός Παράγων της Σωματικής Απόδοσης»
  Τοποθέτηση από τον Πέτρο Ντίνα, Ερευνητής του ΤΕΦΑΑ, απόφοιτο ΣΜΥ.

Η Σχολή αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει τον Πρόεδρο και τους Καθηγητές του ΤΕΦΑΑ για τη συνεργασία τους.