Οριστικός Πίνακας Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

2021, Απρίλιος 24 - 8:05πμ

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι κοινοποιείται Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων για πρόσληψη ως «Ωρομίσθιο Διδακτικό Προσωπικό» στη ΣΜΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Επίσης σας γνωρίζεται ότι δεν θα κληθεί για υπογραφή ατομικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου το ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό, διότι η εναπομείνασα διάρκεια μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου είναι μίας εβδομάδος μετά την επιστροφή των σπουδαστών από την χορηγειθείσα άδεια του Αγίου Πάσχα και ως εκ τούτου δεν δύναται να καλυφθεί η προβλεπόμενη ύλη.


https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΞΒΔ6-Θ56