Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού

2019, Ιούνιος 24 - 2:55μμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ

Σας ενημερώνουμε, ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων - δικαιολογητικών των υποψηφίων, για την πρόσληψη Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη ΣΜΥ, μέχρι την 15 Ιουλ 19.