Συμμετοχή της Σχολής στην περιβαλλοντική δράση «Let’s Do it Greece 2018»

2018, Μάιος 7 - 9:24πμ

Στo πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς των Ενόπλων Δυνάμεων, την Κυριακή 29 Απριλίου 2018, η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών συμμετείχε στη δράση «Let’s Do it Greece 2018», η οποία αποτελεί το Ελληνικό σκέλος της Διεθνούς Εθελοντικής Περιβαλλοντικής Εκστρατείας Καθαρισμού «Let’s Do it World 2018».

Σκοπός της εκστρατείας είναι ο καθαρισμός περιοχών και η ευαισθη-τοποίηση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος και προστασίας του φυσικού πλούτου.