Αντγος Αριστείδης Χασαπίδης

2015, Οκτώβριος 12 - 8:05μμ
Αντγος Αριστείδης Χασαπίδης

Ο Αντγος Χασαπίδης Αριστείδης γεννήθηκε στο χωριό Ρεντίνα Καρδίτσης το 1875 και κατατάχθηκε στο Στρατό στις 7 Οκτωβρίου 1896, ως εθελοντής. Φοίτησε στη Σχολή Υπαξιωματικών και ονομάσθηκε Ανθυπολοχαγός Πεζικού στις 26 Ιουλίου 1906. Το 1912 προήχθη σε Υπολοχαγό, το 1913 σε Λοχαγό, το 1916 σε Ταγματάρχη, το 1918 σε Αντισυνταγματάρχη, το 1923 σε Συνταγματάρχη, το 1928 σε Υποστράτηγο και το 1934 σε Αντιστράτηγο. Συμμετείχε στον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897(ως υπαξιωματικός) και στους Βαλκανικούς Πολέμους 1912 – 13, ως Διοικητής Λόχου του 10ου Συντάγματος Πεζικού της ΙΙ Μεραρχίας. Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο υπηρέτησε ως Διευθυντής του Γραφείου Επιχειρήσεων (ΙΙΙ Γραφείου) της ΙΧ Μεραρχίας, ενώ κατά την εκστρατεία στη Μεσημβρινή Ρωσία (1919) και τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919 – 1922) ήταν Επιτελάρχης της ΙΙ Μεραρχίας. Στις 14 Αυγούστου 1922, μετά από διαταγή της ΙΙ Μεραρχίας, ηγήθηκε αντεπίθεσης εναντίον του τουρκικών δυνάμεων που είχαν καταλάβει την Ορτάντζα στον τομέα του Ουσάκ τις προηγούμενες ημέρες. Η αντεπίθεση σημείωσε απόλυτη επιτυχία και οι Τούρκοι υποχώρησαν με σημαντικές απώλειες. Αμέσως μετά τη μικρασιατική καταστροφή προσχώρησε στην επανάσταση του 1922 και ανέλαβε Επιτελάρχης του Α΄ Σώματος Στρατού. Υπήρξε μέλος της δωδεκαμελούς Επαναστατικής Επιτροπής, υπό την προεδρία του Γονατά, η οποία έφτασε στο Λαύριο στις 26 Σεπτεμβρίου 1922 και απαίτησε την παραίτηση της Κυβέρνησης, καθώς επίσης την παραίτηση και άμεση απομάκρυνση του βασιλιά Κωνσταντίνου. Στη συνέχεια διατέλεσε Διοικητής της Χ Μεραρχίας και της V ΙΙΙ Μεραρχίας, καθώς και του Β΄ Σώματος Στρατού. Το 1935 τοποθετήθηκε Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, απ΄ όπου και αποστρατεύθηκε το 1936.Τιμήθηκε με πολλά ελληνικά και ξένα παράσημα και μετάλλια, αντίστοιχα του βαθμού του και των θέσεων που κατείχε. Πέθανε το 1941, σε ηλικία εξήντα έξι ετών.