Αντγος Ευστάθιος Λιώσης

2015, Οκτώβριος 12 - 8:04μμ
Αντγος Ευστάθιος Λιώσης

Αποτέλεσε μία από τις ηρωικότερες μορφές των Βαλκανικών πολέμων και της εκστρατείας της Μακεδονίας. Επίσης συμμετείχε στην εκστρατεία της Ρωσίας, της Μικράς Ασίας, καθώς και στις επιχειρήσεις του Μεσοπολέμου, της Αλβανικής εποποιίας και της Μέσης Ανατολής.