Αντγος Γεώργιος Κονδύλης

2019, Οκτώβριος 3 - 2:28μμ

Αντγος Αχιλλέας Πρωτοσύγγελος

Γεννήθηκε το 1878 στον Προυσσό Ευρυτανίας. Κατατάχθηκε ως Εθελοντής στο στρατό το 1897 σε ηλικία 17 ετών και συμμετείχε στον ατυχή πόλεμο του 1897 και στην Κρητική επανάσταση.

Το 1898 προήχθη σε Δεκανέα, το 1899 σε Λοχία , το 1903 σε Επιλοχία, το 1909 σε Ανθυπασπιστή, το 1910 σε Ανθυπολοχαγό, το 1913 σε Υπολοχαγό, το 1914 σε Λοχαγό, το 1917 σε Ταγματάρχη, το 1918 σε Αντισυνταγματάρχη, το 1920 σε Συνταγματάρχη, το 1923 σε Υποστράτηγο και το 1935 σε Αντιστράτηγο.

Συμμετείχε στο Μακεδονικό αγώνα (1904-1908) όπου και τραυματίστηκε.

Σε ηλικία 33 ετών, ως Λοχαγός συμμετείχε στους Βαλκανικούς Πολέμους, όπου διακρίθηκε ιδιαιτέρως.

Το 1914, ως Αντισυνταγματάρχης συμμετείχε στο βορειοηπειρωτικό αγώνα.

Το 1915 υπερασπίστηκε το οχυρό ΦΑΙΑ ΠΕΤΡΑ βορείως των Σερρών εξα-σφαλίζοντας την τιμή των Ελληνικών όπλων και το 1918 είναι ο εκπορθητής του υψώματος ΣΚΡΑ, βορείως των Γιαννιτσών που αποτελεί την πρώτη νίκη των Συμμάχων στο Μακεδονικό Μέτωπο.

Το 1916 συμμετείχε σε όλες τις επιχειρήσεις του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου στο Μακεδονικό Μέτωπο, μέχρι τη λήξη του (1918).

Το 1919 μετείχε στην εκστρατεία του Ελληνικού Στρατού στη Μεσημβρινή Ρωσία (Ουκρανία) με το 3ο Σύνταγμα της 13ης Μεραρχίας και το 1920 στους αγώνες του Ελληνικού Στρατού στη Μικρά Ασία όπου και διακρίθηκε ιδιαιτέρως.

Το 1923 έγινε Υπουργός των Εσωτερικών και των Στρατιωτικών. Το 1926 γίνεται για πρώτη φορά Πρωθυπουργός της χώρας σε ηλικία 47 ετών και για δεύτερη το 1935 ενώ το Νοέμβριο του ιδίου έτους του δίδεται το αξίωμα του Αντιβασιλέα.

Την 31 Ιανουαρίου 1936 σε ηλικία 57 ετών πέθανε στην Αθήνα και ετάφη στα Τρίκαλα, όπου έζησε για πολλά χρόνια. Του αποδόθηκαν τιμές Πρωθυπουργού.

Το όνομά του είναι συνδεδεμένο με όλα τα σημαντικά Εθνικά και Πολιτικά γεγονότα της 20ετίας 1916-1936.