Αντγος Γεώργιος Στανωτάς

2015, Οκτώβριος 13 - 12:12μμ
 Αντγος Γεώργιος Στανωτάς

Ο Αντιστράτηγος Γεώργιος Στανωτάς γεννήθηκε την 1 Ιανουαρίου 1888, στην Καστανίτσα Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας. Κατατάχθηκε στις 6 Δεκεμβρίου του 1909, σαν ιππέας στο 2ο Σύνταγμα Ιππικού. Έλαβε μέρος στον Α΄Βαλκανικό Πόλεμο του 1912-13 με το βαθμό του Επιλοχία συμμετέχοντας σε όλες σχεδόν τις μάχες (Ελασσόνα, Σαραντάπορο, Γιαννιτσά, Όστροβο, Κορυτσά, Ιωάννινα).

Το 1913 στον Β΄ Βαλκανικό Πόλεμο έλαβε μέρος στις μάχες Κιλκίς - Λαχανά, Μπέλες και Κρέσνας - Τζουμαγιάς με το βαθμό του Ανθυπασπιστή.

Στις 28 Φεβρουαρίου 1914 κλήθηκε για φοίτηση στην Σχολή Υπαξιωματικών και προήχθη στο Βαθμό του Ανθυπίλαρχου στις 25 Μαρτίου 1914.

Στις 31 Ιανουαρίου 1920 ως Ίλαρχος μετατίθεται στο 3ο Σύνταγμα Ιππικού, στην Πέργαμο, και αναλαμβάνει την διοίκηση της 4ης Ίλης. Συμμετέχοντας σε όλες τις επιχειρήσεις τιμήθηκε με τον Πολεμικό Σταυρό Β’ Τάξεως και προτάθηκε για προαγωγή επ΄ ανδραγαθία. Τον Ιούνιο του 1921, ενώ είναι ακόμη Ίλαρχος, αναλαμβάνει καθήκοντα Διοικητού Επιλαρχίας, σε αναγνώριση της αξίας και γενναιότητας του.

Το 1927, ως Αντισυνταγματάρχης ανέλαβε τη διοίκηση του Σχολείου Εφαρμογής Ιππικού επί διετία. Τον Αύγουστο του 1929 τοποθετήθηκε διοικητής του 3ου Ιππικού Συντάγματος και το 1933, ως Συνταγματάρχης, διοικητής της Ταξιαρχίας Ιππικού.

Στις 20 Δεκεμβρίου 1938 προήχθη στο βαθμό του Υποστρατήγου αναλαμβάνοντας το 1939 τη διοίκηση της Μεραρχίας Ιππικού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Υπό τις διαταγές του η Μεραρχία πολέμησε ηρωικά τους Ιταλούς και τους Γερμανούς, τιμώντας το Όπλο του Ιππικού και τις παραδόσεις του Έθνους.

Στις 30 Μαρτίου 1948, με απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου Αμύνης, αποστρατεύθηκε, προαγόμενος σε Αντιστράτηγο. Στις 7 Οκτωβρίου 1949 ανακλήθηκε πάλι στην υπηρεσία και αποστρατεύθηκε οριστικά στις 28 Φεβρουαρίου 1950.

Ο Γεώργιος Στανωτάς τιμήθηκε με πλήθος παρασήμων και διαμνημονεύσεων.

Απεβίωσε στις 27 Σεπτεμβρίου του 1965.