Αποτελέσματα Προκαταρκτικών Εξετάσεων 2018

2018, Ιούνιος 27 - 12:31μμ


Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ) Υποψηφίων Ακαδ. Έτους 2018-2019

Υγειονομικές
Εξετάσεις
Αθλητικές
Εξετάσεις
Ψυχομετρικές
Εξετάσεις
Ομάδα 451Ομάδα 451Ομάδα 451
Ομάδα 452Ομάδα 452
Συμπληρωματικά Ομάδας 452
Ομάδα 452
Συμπληρωματικά Ομάδας 452
Ομάδα 453Ομάδα 453Ομάδα 453
Ομάδα 454Ομάδα 454
Συμπληρωματικά Ομάδας 454
Ομάδα 454
Συμπληρωματικά Ομάδας 454
Ομάδα 455
Συμπληρωματικά Ομάδας 455
Ομάδα 455
Συμπληρωματικά Ομάδας 455
Ομάδα 455
Συμπληρωματικά Ομάδας 455
Ομάδα 456
Συμπληρωματικά Ομάδας 456
Ομάδα 456
Συμπληρωματικά Ομάδας 456
Ομάδα 456
Συμπληρωματικά Ομάδας 456
Ομάδα 457
Συμπληρωματικά Ομάδας 457
Ομάδα 457
Συμπληρωματικά Ομάδας 457
Ομάδα 457
Συμπληρωματικά Ομάδας 457
Ομάδα 458Ομάδα 458
Συμπληρωματικά Ομάδας 458
Ομάδα 458
Συμπληρωματικά Ομάδας 458
Ομάδα 459
Συμπληρωματικά Ομάδας 459
Ομάδα 459
Συμπληρωματικά Ομάδας 459
Ομάδα 459
Συμπληρωματικά Ομάδας 459
Ομάδα 460
Συμπληρωματικά Ομάδας 460
Ομάδα 460
Συμπληρωματικά Ομάδας 460
Ομάδα 460
Συμπληρωματικά Ομάδας 460