Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 01/2018 – Προμήθεια Γλυκισμάτων

2018, Απρίλιος 24 - 11:47πμ


Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 17 Μαίου 2018 και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στο Στρατόπεδο της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα, συνοπτικός διαγωνισμός, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει  τιμής των προς προμήθεια γλυκισμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/16, για την ανάδειξη μειοδότη, για την προμήθεια γλυκισμάτων, για τις ανάγκες των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας, όπως στον παρακάτω πίνακα :

Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΕΙΔΟΣ  ΠΡΟΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
1«Γλυκίσματα»Μπακλαβάς25.951,66 €
2Κανταϊφι
3Γιαννιώτικο
4Ραβανί
5Σάμαλι
6Γαλακτομπούρεκο
7Τουλούμπα
8Πάστα κρέμας – σοκολάτας
9Εκλέρ
10Κώκ
11Μιλφέϊγ
12Προφιτερόλ
13Μούς σοκολάτα
14Ζελέ φρούτων
 Σ Υ Ν Ο Λ Ο

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποβολή εγγράφου δηλώσεως) για τον προέλεγχο των βιομηχανιών – βιοτεχνιών Ειδών Κυλικείου – Συσσιτίου που προτίθενται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, ορίζεται το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 7 Μαϊ 2018 (Προσθήκη «1» & «2» του Παραρτήματος «Α» των Γενικών Όρων).

Σε περίπτωση που ο παραπάνω διαγωνισμός δεν ευοδωθεί, θα διενεργηθεί επαναληπτικός διαγωνισμός στον ίδιο χώρο σε ημερομηνία που θα καθορισθεί με νεότερη διαταγή.

Πληροφορίες για την διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και αναλυτική διακήρυξη και τεχνικές προδιαγραφές, δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Τμήμα Προμηθειών, Τηλέφωνο: 2431023950 (εσωτ 151) - FAX: 2431074233 και από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής smy.army.gr.