Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 2/2019 – Προμήθεια Κατεψυγμένων Ειδών

2019, Απρίλιος 12 - 3:49μμ


Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 28 Μαϊ 19 και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στο Στρατόπεδο της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα, επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει  τιμής των προς προμήθεια ειδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/16, για την ανάδειξη μειοδότη, για την προμήθεια κατεψυγμένων ειδών (κηπευτικά – αλιεύματα – κρέατα) για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας.

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποβολή εγγράφου δηλώσεως) για τον προέλεγχο των βιομηχανιών – βιοτεχνιών Ειδών Κυλικείου – Συσσιτίου που προτίθενται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, ορίζεται το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10 Μαϊ 19 (Προσθήκη «1» & «2» του Παραρτήματος «Α» των Γενικών Όρων). 

Σε περίπτωση που ο παραπάνω διαγωνισμός δεν ευοδωθεί, θα διενεργηθεί επαναληπτικός διαγωνισμός στον ίδιο χώρο σε ημερομηνία που θα καθορισθεί με νεότερη διαταγή.

Πληροφορίες για την διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και αναλυτική διακήρυξη, δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Τμήμα Προμηθειών, Τηλέφωνο: 243123950 (εσωτ 150 - 151) - FAX: 2431074233 και από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Σχολής smy-tprom@army.gr

 

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ826.73 KB
PDF icon ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ90.84 KB
Microsoft Office document icon ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 Α35.5 KB
Microsoft Office document icon ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2 Α36 KB
Microsoft Office document icon ΠΡΟΣΘΗΚΗ 3 Α186.5 KB
Αρχείο ΠΡΟΣΘΗΚΗ 4 Α20.6 KB