Επίσκεψη Σπουδαστών Ιης Τάξης στη Λάρισα

2018, Οκτώβριος 22 - 10:58πμ

  Το Σάββατο 13 Oκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε, εκπαιδευτική επίσκεψη – περιήγηση των Σπουδαστών Ιης Τάξης της Σχολής στη Λάρισα, στο Μουσείο Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, στο Διαχρονικό Μουσείo και στη Δημοτική Πινακοθήκη. 

  Στο Μουσείο Κτηνιατρικής Υπηρεσίας οι Σπουδαστές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν μια ενδιαφέρουσα πτυχή της ιστορίας του Ελληνικού Στρατού από την εποχή που υπηρετούσαν στις τάξεις του ζώα, όπως τα άλογα του Ιππικού και τα μουλάρια των Λόχων Ημιονηγών.

  Στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας οι Σπουδαστές είχαν τη δυνατότητα να δουν αντιπροσωπευτικά ευρήματα του θεσσαλικού πολιτισμού από την παλαιολιθική εποχή έως και τον 19ο αιώνα. 

  Στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας πραγματοποιήθηκε  περιήγηση σ’ ένα μοντέρνο, ευρωπαϊκών προτύπων μουσείο σύγχρονης τέχνης, με εκθέματα Νεοελληνικής Τέχνης του 19ου-20ου αιώνα