Κοινοποίηση Οριστικού Πίνακα Ωρομίσθιου Διδακτικού Πολιτικού Προσωπικού Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

2018, Οκτώβριος 5 - 8:24πμ

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του "Διαύγεια" απόφαση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Φ.392.2/20/1472012/Σ.2527/04 Οκτ 18//ΓΕΣ/∆Ι∆ΕΚΠ/3α) που αφορά στο "Διορισμό Εκπαιδευτών ΣΜΥ (Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019)"

Μπορείτε να δείτε την απόφαση - κοινοποίηση του οριστικού πίνακα προσλήψεων ωρομισθίου διδακτικού πολιτικού προσωπικού ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΗΟΨ6-ΑΤ5 (αρχείο Acrobat Reader - pdf)

           Για τους επιτυχόντες του υπόψη πίνακα, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση την 12 Οκτ 2018 και ώρα 11:00 στην έδρα της Σχολής, όπου θα γίνει ενημέρωση για διάφορα θέματα, όπως για τους όρους της σύμβασης, το πρόγραμμα μαθημάτων, το ωράριο εργασίας, κ.λπ. καθώς και για επίλυση οποιονδήποτε αποριών. Η έναρξη των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου θα γίνει στις 29 Οκτ 18 και θα περατωθούν την 31 Ιαν 19.

            Οι  καθηγητές οι οποίοι θα αποφασίσουν τη συνεργασία τους με τη Σχολή, θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
  • Βεβαίωση Α.Φ.Μ.(ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει το ΑΦΜ)
  • Φ/Α 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης (να αναγράφει εσάς ως 1ο δικαιούχο)
  • Πιστοποιητικό-Βεβαίωση ιατρικής γνωμάτευσης από Παθολόγο και Ψυχίατρο (ιδιώτη ή νοσοκομείο). Η Σχολή δύναται να σας εκδώσει βεβαίωση – παραπεμπτικό σημείωμα προκειμένου να οριστεί από εσάς ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο).
  • Σε περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου άδεια του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα εργασίας του για διδασκαλία στη Σχολή.
  • 2 φωτογραφίες.
  • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός μητρώου ασφαλισμένου και η ημερομηνία έναρξης ασφάλισης, σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα και αν είστε ασφαλισμένοι (ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΝ κ.λπ.)

         Σημειώνεται ότι η παρουσία των καθηγητών που θα διδάξουν μόνο στο β’ εξάμηνο είναι προαιρετική, καθόσον θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη συγκέντρωση και τον Ιανουάριο του 2019.

            Επιπρόσθετα ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που κάποιος δεν αποδέχεται την πρόσληψή του στη Σχολή, θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να μας αποστείλει στη Σχολή με fax - Υπεύθυνη Δήλωση που να αναγράφει ότι «δεν αποδέχομαι τη θέση του ωρομίσθιου καθηγητή  για το μάθημα ..……. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19».

            Πληροφορίες στο Τηλ. 2431023950-1 (Εσωτ. 203 ή 122) , fax: 2431074233 και ώρες 08:00- 14:00.

           Με εκτίμηση

 

Εκ της Διευθύνσεως  Σπουδών

Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών