Μέριμνα Στρατιωτικού Προσωπικού

2018, Νοέμβριος 22 - 12:36μμ

Την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 στην έδρα της ΣΜΥ, στο πλαίσιο των ενημερωτικών διαλέξεων καθώς και του έτους μέριμνας προσωπικού πραγματοποιήθηκε ομιλία με θέμα "Προσαρμογή νεοεισερχομένων Σπουδαστών στο Στρατιωτικό περιβάλλον - Ο ρόλος της μεγαλύτερης τάξης" από την Ανθλγό (ΥΨ) Αγοραστού Καλλιόπη - Μαρία και από την Ανθστή (ΜΧ) Νταφοπούλου Χρυσάνθη.