Δημοσιεύσεις

Νοέμβριος 29, 2019

Το τεύχος 68 της εφημερίδας της Σχολής, καλύπτει το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2018 έως και Απρίλιο 2019.

Σεπτέμβριος 06, 2019

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του "Διαύγεια" απόφαση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Φ.392.2/33/1293295/Σ.2577/30 Σεπ 19/ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ/ΔΙΔΕΚΠ/3α) που αφορά στο "Διορισμό Εκπαιδευτών ΣΜΥ (Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020)"

Μπορείτε να δείτε την απόφαση - κοινοποίηση του...

Σεπτέμβριος 03, 2019


Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Ανακοινώνεται ότι η Σχολή θα διενεργήσει, δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με την χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής των προς παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/16, για την ανάδειξη μειοδότη για:

...
Ιούλιος 17, 2019


Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 19 Ιουλ 19 και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στο Στρατόπεδο της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα, συνοπτικός διαγωνισμός, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με τις...