Δημοσιεύσεις

Μάιος 13, 2021

Τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού - Διοικητής Δόγματος και Εκπαίδευσης Αντγος Άγγελος Ιλαρίδης, επισκέφθηκε τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο κ. ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ ενημερώθηκε από το Διοικητή της Σχολής Ταξχο Κων/νο Δαλάκη για τη λειτουργία της Σχολής, την παρεχόμενη εκπαίδευση στους Σπουδαστές, περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Στρατοπέδου και επιθεώρησε την πρόοδο των εκτελούμενων έργων, στο πλαίσιο της αναβάθμισης των...

Μάιος 05, 2021


Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 17 Μαι 21 και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στο Στρατόπεδο της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα, συνοπτικός διαγωνισμός, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει  τιμής των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412...

Απρίλιος 27, 2021

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

      Η Σχολή κάθε χρόνο προκηρύσσει την πρόσληψη πολιτικού διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, σε μαθήματα που το οργανικό στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της δεν μπορεί ή δεν επαρκεί να διδάξει.

Για το Νέο Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022, η Σχολή προκηρύσσει την πλήρωση...

Απρίλιος 24, 2021

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι κοινοποιείται Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων για πρόσληψη ως «Ωρομίσθιο Διδακτικό Προσωπικό» στη ΣΜΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Επίσης σας γνωρίζεται ότι δεν θα κληθεί για υπογραφή ατομικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου το ωρομίσθιο...