Προκήρυξη Πλημμυροπαθών - Πυρόπληκτων για την Εισαγωγή στα ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ 2019-20

2019, Ιούνιος 24 - 7:00πμ

Δημοσιεύτηκε από το ΓΕΕΘΑ η Προκήρυξη Πλημμυροπαθών - Πυρόπληκτων για την Εισαγωγή στα ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ 2019-20, την οποία μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Προκήρυξη Πλημμυροπαθών - Πυρόπληκτων για την Εισαγωγή στα ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ 2019-20

Οι υποψήφιοι με εξεταστικό κέντρο τη ΣΜΥ που ανήκουν στην κατηγορία των «Πλημμυροπαθών» ή/και «Πυρόπληκτων» και έχουν υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών σύμφωνα με την παράγραφο 4 της προκήρυξης, θα πρέπει να υποβάλουν αυτά με την παρουσίασή τους στη ΣΜΥ για ΠΚΕ.

Καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δικαιολογητικών η 11 Ιουλίου 19.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα της Σχολής, το Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων, στα τηλέφωνα : 24310-38635, 24310-38637, 24310-39632