Τελετή Ορκωμοσίας Επιλαχόντων Σπουδαστών Ιης Τάξης

2016, Δεκέμβριος 12 - 3:04μμ

  Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016, στο πα-ρεκκλήσιο του Αγ. Γεωργίου της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών, στο Στρα-τόπεδο «ΚΑΒΡΑΚΟΥ» στα Τρίκαλα, η Τελετή Ορκωμοσίας των 17 Επιλαχό-ντων Πρωτοετών Σπουδαστών Τάξεως 2019. Στην Τελετή παρέστησαν η Διοίκηση της Σχολής καθώς και οι οικογέ-νειες των ορκισθέντων νεοεισερχομένων Σπουδαστών.