ΣΧΟΛΗ  ΜΟΝΙΜΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  (ΣΜΥ)
Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η    Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ω Ν    Α Κ Α Δ Η Μ .   Ε Τ Ο Υ Σ    2 0 1 6  -  2 0 1 7
Μ Ε    Ε Λ Λ Ι Π Η    Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α  -  Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 16046903 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2 (ΓΙΑ ΣΙ)
2 ΑΓΟΥΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 15107881 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΣΧ.ΑΞΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΛ Α'
3 ΑΛΕΚΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 16116605 ΠΙΣΤ/ΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
4 ΑΛΕΞΕΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16105166 ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
5 ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16050581 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2 (ΓΙΑ ΣΙ)
6 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 16045716 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2 (ΓΙΑ ΣΙ)
7 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 16107878 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ (Υπόδειγμα 5),
ΠΙΣΤ/ΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
8 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ -ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16107964 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ
9 ΑΛΟΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 16019610 ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ,
ΠΙΣΤ/ΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
10 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13048969 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ [ΣΣΑΣ - ΣΜΥ(ΟΠΛ/ΣΩΜ) - ΣΜΥΝ - ΣΤΥΑ - ΣΥΔ - ΣΙΡ] ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ
11 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 15113910 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
12 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16051318 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2 (ΓΙΑ ΣΙ)
13 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14118267 ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ή ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ (Υπόδειγμα 7),
ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ,
ΠΙΣΤ/ΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ,
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ [ΣΣΑΣ - ΣΜΥ(ΟΠΛ/ΣΩΜ) - ΣΜΥΝ - ΣΤΥΑ - ΣΥΔ - ΣΙΡ] ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ
14 ΑΡΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16113166 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ (Υπόδειγμα 5)
15 ΒΑΡΣΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 16112465 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΣΧ.ΑΞΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΛ Α'
16 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16114293 ΠΙΣΤ/ΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
17 ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16105856 ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ,
ΠΙΣΤ/ΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
18 ΒΕΝΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 15112371 ΠΙΣΤ/ΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
19 ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16030551 ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
20 ΒΟΥΒΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 16117433 ΠΙΣΤ/ΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
21 ΒΡΑΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15053022 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2 (ΓΙΑ ΣΙ)
22 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 16116135 ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ή ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ (Υπόδειγμα 7)
23 ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16049900 ΠΙΣΤ/ΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ,
ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ
24 ΓΑΛΑΝΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 16115917 ΣΧΟΛΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΠΌ ΣΜΥ
25 ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 16117158 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΣΧ.ΑΞΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΛ Α'
26 ΓΙΑΛΕΨΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15110970 ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ
27 ΓΙΑΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 16054129 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2 (ΓΙΑ ΣΙ)
28 ΓΚΑΛΜΠΕΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15122764 ΠΙΣΤ/ΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
29 ΓΚΟΓΚΟΥ ΦΕΡΕΝΙΚΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 16109595 ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
30 ΓΚΟΛΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16051262 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2 (ΓΙΑ ΣΙ)
31 ΓΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ 16050640 ΠΙΣΤ/ΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
32 ΓΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ 16050641 ΠΙΣΤ/ΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2 (ΓΙΑ ΣΙ)
33 ΔΕΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΚ. 16111866 ΠΙΣΤ/ΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
34 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 15064564 ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ,
ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ
35 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16108026 ΠΙΣΤ/ΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
36 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 16046806 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2 (ΓΙΑ ΣΙ)
37 ΔΡΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 16114326 ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ή ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ (Υπόδειγμα 7),
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ,
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ (Υπόδειγμα 5)
38 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 16046721 ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2 (ΓΙΑ ΣΙ),
ΠΙΣΤ/ΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
39 ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 14002828 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2 (ΓΙΑ ΣΙ)
40 ΖΗΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 16112760 ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ,
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
41 ΖΙΓΔΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΝΗΝΟΣ 16068188 ΠΙΣΤ/ΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
42 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 16116138 ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ή ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ (Υπόδειγμα 7)
43 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16069301 ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ή ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ (Υπόδειγμα 7)
44 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 16108012 ΠΙΣΤ/ΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
45 ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16111344 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΣΧ.ΑΞΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΛ Α'
46 ΙΣΜΑΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15117671 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΣΧ.ΑΞΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΛ Α'
47 ΚΑΖΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16035079 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2 (ΓΙΑ ΣΙ)
48 ΚΑΚΑΤΣΙΟΥ ΒΑΙΤΣΑ ΒΑΙΟΣ 13052142 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ [ΣΣΑΣ - ΣΜΥ(ΟΠΛ/ΣΩΜ) - ΣΜΥΝ - ΣΤΥΑ - ΣΥΔ - ΣΙΡ] ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ
49 ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13016823 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ [ΣΣΑΣ - ΣΜΥ(ΟΠΛ/ΣΩΜ) - ΣΜΥΝ - ΣΤΥΑ - ΣΥΔ - ΣΙΡ] ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ
50 ΚΑΠΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 15120882 ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ή ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ (Υπόδειγμα 7)
51 ΚΑΡΑΚΟΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11110576 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ
52 ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16117350 ΠΙΣΤ/ΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
53 ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 15119109 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ (Υπόδειγμα 5)
54 ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 16112104 ΠΙΣΤ/ΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
55 ΚΕΤΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16117239 ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
56 ΚΟΛΛΟΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 16109423 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΣΧ.ΑΞΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΛ Α'
57 ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15111891 ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
58 ΚΟΥΚΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16100775 ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ,
ΠΙΣΤ/ΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
59 ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΡΓΙΩΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16113536 ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
60 ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16109725 ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
61 ΚΟΥΤΣΟΚΕΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13052674 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ [ΣΣΑΣ - ΣΜΥ(ΟΠΛ/ΣΩΜ) - ΣΜΥΝ - ΣΤΥΑ - ΣΥΔ - ΣΙΡ] ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ
62 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13100416 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ [ΣΣΑΣ - ΣΜΥ(ΟΠΛ/ΣΩΜ) - ΣΜΥΝ - ΣΤΥΑ - ΣΥΔ - ΣΙΡ] ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ
63 ΚΥΡΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16111226 ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
64 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 16113862 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΣΧ.ΑΞΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΛ Α'
65 ΚΩΣΤΗΡΑΣ-ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16051406 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2 (ΓΙΑ ΣΙ)
66 ΚΩΤΣΑΚΙ ΤΙΜΠΕΡ ΕΝΤΟΥΑΡΤ 14100093 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ
67 ΛΑΪΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 16109455 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΣΧ.ΑΞΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΛ Α'
68 ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΣΧΟΣ 16115288 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
69 ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΟΣΧΟΣ 16115273 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
70 ΛΑΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΙΓΝΑΤΙΟΣ 16105181 ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
71 ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16114730 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ (Υπόδειγμα 5)
72 ΛΙΘΟΞΟΪΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16116495 ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
73 ΛΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 16045579 ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
74 ΛΥΜΠΟΥΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 16116116 ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
75 ΛΥΡΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 16050434 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2 (ΓΙΑ ΣΙ)
76 ΜΑΔΕΝΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 16114047 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΣΧ.ΑΞΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΛ Α'
77 ΜΑΝΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16105512 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ,
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ (Υπόδειγμα 5),
ΠΙΣΤ/ΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ,
ΠΙΣΤ/ΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
78 ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16101102 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ (Υπόδειγμα 5)
79 ΜΕΡΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΔΟΝΑ ΠΑΥΛΟΣ 16051444 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2 (ΓΙΑ ΣΙ)
80 ΜΗΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16051060 ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ή ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ (Υπόδειγμα 7),
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ (Υπόδειγμα 5)
81 ΜΗΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 15047542 ΠΙΣΤ/ΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
82 ΜΟΥΣΤΑΦΑΙ ΓΚΥΡΤΖΙ ΛΑΒΝΤΙΜΙΡ 16045327 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΛΟΓΩ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ - ΓΕΝΟΥΣ
83 ΜΠΑΓΙΑ ΡΑΦΑΕΛΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 12118463 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ
84 ΜΠΑΛΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16111761 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΣΧ.ΑΞΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΛ Α'
85 ΜΠΑΛΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 15111893 ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ή ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ (Υπόδειγμα 7)
86 ΜΠΑΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16111114 ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
87 ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16048537 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ
88 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΙΜΩΝ ΖΗΣΗΣ 13051670 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ [ΣΣΑΣ - ΣΜΥ(ΟΠΛ/ΣΩΜ) - ΣΜΥΝ - ΣΤΥΑ - ΣΥΔ - ΣΙΡ] ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ
89 ΜΠΑΦΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16109399 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ,
ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
90 ΜΠΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16064074 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2 (ΓΙΑ ΣΙ)
91 ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 16101561 ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ,
ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ
92 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16040700 ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ
93 ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16111203 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΣΧ.ΑΞΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΛ Α'
94 ΜΠΟΥΡΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 13107140 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ [ΣΣΑΣ - ΣΜΥ(ΟΠΛ/ΣΩΜ) - ΣΜΥΝ - ΣΤΥΑ - ΣΥΔ - ΣΙΡ] ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ
95 ΜΠΟΥΤΛΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16048845 ΠΙΣΤ/ΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ,
ΠΙΣΤ/ΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
96 ΝΤΙΜΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16113171 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ (Υπόδειγμα 5),
ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
97 ΝΤΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13115617 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ [ΣΣΑΣ - ΣΜΥ(ΟΠΛ/ΣΩΜ) - ΣΜΥΝ - ΣΤΥΑ - ΣΥΔ - ΣΙΡ] ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ
98 ΝΤΟΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16107975 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΣΧ.ΑΞΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΛ Α'
99 ΞΕΣΦΙΓΓΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 13049221 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ [ΣΣΑΣ - ΣΜΥ(ΟΠΛ/ΣΩΜ) - ΣΜΥΝ - ΣΤΥΑ - ΣΥΔ - ΣΙΡ] ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ
100 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16119004 ΠΙΣΤ/ΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
101 ΠΑΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 16106556 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΣΧ.ΑΞΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΛ Α'
102 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 16102808 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΣΧ.ΑΞΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΛ Α'
103 ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 16050780 ΠΙΣΤ/ΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
104 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 15049183 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2 (ΓΙΑ ΣΙ)
105 ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 16047787 ΠΙΣΤ/ΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
106 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 16113185 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ (Υπόδειγμα 5)
107 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16049989 ΠΙΣΤ/ΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
108 ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16043655 ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ,
ΠΙΣΤ/ΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
109 ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 16043656 ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ,
ΠΙΣΤ/ΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
110 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 15069431 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2 (ΓΙΑ ΣΙ)
111 ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16053990 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2 (ΓΙΑ ΣΙ)
112 ΠΑΤΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16108897 ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
113 ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16122605 ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ή ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ (Υπόδειγμα 7),
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ (Υπόδειγμα 5)
114 ΠΙΡΠΙΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ 16027494 ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
115 ΠΙΣΠΑ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16047698 ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
116 ΠΛΙΑΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 16052056 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2 (ΓΙΑ ΣΙ)
117 ΠΟΛΥΖΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 16118828 ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
118 ΠΟΠΩΒ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ 13122213 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ [ΣΣΑΣ - ΣΜΥ(ΟΠΛ/ΣΩΜ) - ΣΜΥΝ - ΣΤΥΑ - ΣΥΔ - ΣΙΡ] ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ
119 ΠΟΥΛΙΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 16046742 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2 (ΓΙΑ ΣΙ)
120 ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 16111607 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΣΧ.ΑΞΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΛ Α'
121 ΡΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 16063246 ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ή ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ (Υπόδειγμα 7),
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ,
ΠΙΣΤ/ΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
122 ΡΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16113175 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ,
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΣΧ.ΑΞΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΛ Α'
123 ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕΤΡΟΣ 16101308 ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ή ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ (Υπόδειγμα 7),
ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ,
ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ,
ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ,
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΣΧ.ΑΞΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΛ Α',
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ (Υπόδειγμα 5)
124 ΣΑΛΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15055743 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2 (ΓΙΑ ΣΙ)
125 ΣΑΝΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16116857 ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ή ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ (Υπόδειγμα 7)
126 ΣΑΝΟΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 16111608 ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
127 ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 16051146 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2 (ΓΙΑ ΣΙ)
128 ΣΑΡΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 16113932 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΣΧ.ΑΞΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΛ Α'
129 ΣΕΡΑΪΔΑΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16102974 ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
130 ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 16109430 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΣΧ.ΑΞΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΛ Α'
131 ΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 16047330 ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
132 ΣΠΥΡΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 16002829 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
133 ΣΤΕΡΓΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧΑΗΛ 16118154 ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ,
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΣΧ.ΑΞΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΛ Α',
ΠΙΣΤ/ΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
134 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15067761 ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ,
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ (Υπόδειγμα 5)
135 ΤΕΓΑΣ ΘΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 15113761 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ (Υπόδειγμα 5)
136 ΤΖΑΒΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 16035525 ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ή ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ (Υπόδειγμα 7),
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ,
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ (Υπόδειγμα 5),
ΠΙΣΤ/ΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
137 ΤΖΕΛΕΠΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16106948 ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ,
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ (Υπόδειγμα 5)
138 ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 16100811 ΠΙΣΤ/ΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ,
ΠΙΣΤ/ΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
139 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 16052491 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2 (ΓΙΑ ΣΙ)
140 ΤΟΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΩΤΙΟΣ 15113417 ΠΙΣΤ/ΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
141 ΤΟΥΡΑΣΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 15119938 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΣΧ.ΑΞΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΛ Α'
142 ΤΟΥΣΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16109566 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΣΧ.ΑΞΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΛ Α'
143 ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 16112608 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ ΣΧ.ΑΞΚΩΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΛ Α'
144 ΤΡΑΧΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16106912 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ (Υπόδειγμα 5)
145 ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16048024 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
146 ΤΣΙΟΝΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 16112002 ΠΙΣΤ/ΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
147 ΤΣΙΡΙΚΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ 16118407 ΠΙΣΤ/ΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ,
ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ή ΚΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ (Υπόδειγμα 7)
148 ΤΣΙΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 15052455 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ (Υπόδειγμα 5)
149 ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 16109485 ΠΙΣΤ/ΚΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
150 ΤΣΩΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 14044495 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ [ΣΣΑΣ - ΣΜΥ(ΟΠΛ/ΣΩΜ) - ΣΜΥΝ - ΣΤΥΑ - ΣΥΔ - ΣΙΡ] ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ
151 ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 14122950 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ (Υπόδειγμα 5)
152 ΧΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13116451 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ,
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟ [ΣΣΑΣ - ΣΜΥ(ΟΠΛ/ΣΩΜ) - ΣΜΥΝ - ΣΤΥΑ - ΣΥΔ - ΣΙΡ] ΛΟΓΩ ΗΛΙΚΙΑΣ
153 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 16114236 ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ,
ΠΙΣΤ/ΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
154 ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 16046748 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2 (ΓΙΑ ΣΙ)
155 ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16050977 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ Β2 (ΓΙΑ ΣΙ)