Προμήθειες

Ιούνιος 01, 2020


Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 25 Ιουν 20 και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στο Στρατόπεδο της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα, συνοπτικός διαγωνισμός, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής των προς προμήθεια νωπών κρεάτων σύμφωνα με τις...

Μάιος 20, 2020


Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 23 Ιουν 20 και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στο Στρατόπεδο της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα, συνοπτικός διαγωνισμός, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής των προς προμήθεια ειδών σάντουιτς και τοστ σύμφωνα...

Μάιος 15, 2020


Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 16 Ιουν 20 και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στο Στρατόπεδο της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα, συνοπτικός διαγωνισμός, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής των προς προμήθεια ειδών συσσιτίου ΓΚΤΕΔ σύμφωνα με...

Ιανουάριος 17, 2020


Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

            Ανακοινώνεται ότι η Σχολή θα  διενεργήσει, συνοπτικό διαγωνισμό, με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει  τιμής των προς παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4412/16, για την «Ανάδειξη Ιδιωτικού Συνεργείου Παροχής Υπηρεσιών Τραπεζοκόμων».

     Πληροφορίες για την...