Προσλήψεις

Αύγουστος 09, 2018

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του "Διαύγεια" απόφαση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Φ.392.2/16/1468373/Σ.1948/08 Αυγ 18//ΓΕΣ/∆Ι∆ΕΚΠ/3α) που αφορά στο "Διορισμό Εκπαιδευτών ΣΜΥ (Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019)"

Μπορείτε να δείτε την απόφαση - κοινοποίηση του προσωρινού πίνακα...

Αύγουστος 09, 2018

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών που ανήκει στην Ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης...

Μάιος 17, 2018

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

      Η Σχολή κάθε χρόνο προκηρύσσει την πρόσληψη πολιτικού διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, σε μαθήματα που το οργανικό στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της δεν μπορεί ή δεν επαρκεί να διδάξει.

Για το Νέο Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019, η Σχολή προκηρύσσει την πλήρωση...

  •