Προσλήψεις

Ιούλιος 30, 2021

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του "Διαύγεια" απόφαση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Φ.392.2/13/655430/Σ.2056/29 Ιουλ 21//ΓΕΣ/∆Ι∆ΕΚΠ/3α) που αφορά στο "Διορισμό Εκπαιδευτών ΣΜΥ (Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022)"

Μπορείτε να δείτε την απόφαση - κοινοποίηση του προσωρινού πίνακα...

Απρίλιος 27, 2021

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

      Η Σχολή κάθε χρόνο προκηρύσσει την πρόσληψη πολιτικού διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, σε μαθήματα που το οργανικό στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της δεν μπορεί ή δεν επαρκεί να διδάξει.

Για το Νέο Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022, η Σχολή προκηρύσσει την πλήρωση...

Απρίλιος 24, 2021

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι κοινοποιείται Οριστικός Πίνακας Επιτυχόντων για πρόσληψη ως «Ωρομίσθιο Διδακτικό Προσωπικό» στη ΣΜΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Επίσης σας γνωρίζεται ότι δεν θα κληθεί για υπογραφή ατομικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου το ωρομίσθιο...

Φεβρουάριος 24, 2021

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του "Διαύγεια" απόφαση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Φ.392.2/2/644955/Σ.508/23 Φεβ 21/ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ/ΔΙΔΕΚΠ/3α) που αφορά "Διορισμούς Εκπαιδευτών ΣΜΥ (Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021)"

Μπορείτε να δείτε την απόφαση και τον προσωρινό πίνακα...