Προσλήψεις

Σεπτέμβριος 06, 2019

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του "Διαύγεια" απόφαση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Φ.392.2/17/1291334/Σ.2221/05 Σεπ 19/ΓΕΣ/ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ/ΔΙΔΕΚΠ/3α) που αφορά στο "Διορισμό Εκπαιδευτών ΣΜΥ (Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020)"

Μπορείτε να δείτε την απόφαση - κοινοποίηση του...

Ιούνιος 24, 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ

Σας ενημερώνουμε, ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων - δικαιολογητικών των υποψηφίων, για την πρόσληψη Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη ΣΜΥ, μέχρι την 15 Ιουλ 19.

Ιούνιος 12, 2019

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

      Η Σχολή κάθε χρόνο προκηρύσσει την πρόσληψη πολιτικού διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, σε μαθήματα που το οργανικό στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό της δεν μπορεί ή δεν επαρκεί να διδάξει.

Για το Νέο Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020, η Σχολή προκηρύσσει την πλήρωση...

Οκτώβριος 05, 2018

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του "Διαύγεια" απόφαση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Φ.392.2/20/1472012/Σ.2527/04 Οκτ 18//ΓΕΣ/∆Ι∆ΕΚΠ/3α) που αφορά στο "Διορισμό Εκπαιδευτών ΣΜΥ (Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019)"

Μπορείτε να δείτε την απόφαση - κοινοποίηση του οριστικού πίνακα...