Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Δραστηριότητες

Χειμερινή Εκπαίδευση των Σπουδαστών της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών

Από 7 έως 18 Φεβρουαρίου 2022, η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ),  διεξήγαγε χειμερινή εκπαίδευση – διαβίωση στο Περτούλι Τρικάλων ενώ …