Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Βιογραφικό Σημείωμα του Διοικητή της Σχολής

Ταξίαρχος Σαράντης Τυλιγαδάς του Δημητρίου

Ημερομηνία – Τόπος Γεννήσεως 30 Μαρτίου 1968 – Τρίκερι Ν. Μαγνησίας
Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με 2 τέκνα
Εκπαίδευση Απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Τάξεως 1989 (Ανθυπολοχαγός Πεζικού).
Από το 1989, υπηρετεί στις Ειδικές Δυνάμεις. Είναι εν ενεργεία υποβρύχιος καταστροφέας και αλεξιπτωτιστής.
Παρακολούθησε όλα τα προβλεπόμενα σχολεία του Πεζικού.
Παρακολούθησε το σύνολο των προβλεπομένων Σχολείων των Ειδικών Δυνάμεων στο ΚΕΑΠ, καθώς επίσης το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστού (ΣΒΕΑ) στη ΣΧΑΛ και το Σχολείο Υποβρύχιων Καταστροφέων (ΣΥΚ/ΠΖ).
Απόφοιτος της Σχολής Επιτελών (ΣΧΕΠ -1999).
Απόφοιτος της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ -2004).
Απόφοιτος της Σχολής Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ -2014).
Σταδιοδρομία 22 Μαρ 2022 έως σήμερα

Διοικητής ΣΜΥ

2021 – 2022

Υποδιοικητής Ι ΜΠ

2020 – 2021

Διοικητής 32 ΤΑΞ ΠΖΝ

2018- 2020

Υποδιοικητής 32 ΤΑΞ ΠΖΝ

2017- 2018

Διοικητής ΔΑΝ ΜΕΓΙΣΤΗΣ

2014 – 2017

Επιτελάρχης 32 ΤΑΞ ΠΖΝ

2011- 2014

Διοικητής ΜΑΚ (6 ο ΕΤΕΘ)

2009-2011

Ειδικός Επιτελής (2009 -2010),Διευθυντής 4 ου (2010 – 2011),Διευθυντής 2 ου ΕΓ (2011)στην 32 ΤΑΞ ΠΖΝ

2008-2009

Διοικητής ΛΣ 32 ΤΑΞ ΠΖΝ

2006-2008

Υποδιοικητής στη Λ Μ΄ΚΔ

2005-2006

Διευθυντής 3 ου ΕΓστην ΤΔ/21 ΣΠ «ΔΡΑΜΑ» (Πλάτη Έβρου)Υπηρέτησε σε Μονάδες ΕΔ, (Ρόδο – Κω- Λέσβο – Ρεντίνα Θεσσαλονίκης).– Εκπαιδευόμενος σε σχολεία ΠΖ, ΕΔ και LRPD Γερμανία.

Ακαδημαϊκή Μόρφωση Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στη Στρατηγική Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων.
Ξένες Γλώσσες Αγγλικά- Επίπεδο C1
Διαμνημονεύσεις – Μετάλλια Απονομή όλων των διαμνημονεύσεων, παρασήμων και μεταλλίων που προβλέπονται από τον βαθμό του και τα καθήκοντα που έχει επιτελέσει.