Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

1ο Κτίριο Διαβίωσης

Στο 1ο Κτίριο Διαβίωσης, υπάρχουν χώροι διαβίωσης Σπουδαστών, αίθουσες ακαδημαϊκής και τεχνικής εκπαίδευσης, γραφεία λόχων σπουδαστών, η βιβλιοθήκη της Σχολής, αποθήκες υλικών.