Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Γραφείο Επιχειρήσεων και Ασφαλείας (ΓΕΑ)

Υποστηρίζει την εκπαίδευση της Σχολής από πλευράς δαπανών, πεδίων βολής – ασκήσεων, πυρομαχικών, οργάνωση εκπαιδευτικών ταξιδιών κλπ.
Αποτελεί ένα ξεχωριστό όργανο με σκοπό τον έλεγχο της εκπαίδευσης – απόδοσης των καθηγητών -εκπαιδευτών , ώστε να εντοπίζονται αδυναμίες και να λαμβάνονται τα κατάλληλα ομαδικά ή ατομικά διορθωτικά μέτρα.
Αποσκοπεί στη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση των καθηγητών και του λοιπού προσωπικού της Σχολής , σε θέματα όπως Πληροφορική, Αγγλικά, Μέθοδοι εκπαίδευσης κ.α.