Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Προσλήψεις

Κοινοποίηση Οριστικού Πίνακα Ωρομίσθιου Διδακτικού Πολιτικού Προσωπικού Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του “Διαύγεια” απόφαση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Φ.392.2/28/1373366/Σ.3522/18 Δεκ 23/ΓΕΣ/Δ4/3α) με θέμα “Διορισμοί Εκπαιδευτών ΣΜΥ …

Κοινοποίηση Προσωρινού Πίνακα Ωρομίσθιου Διδακτικού Πολιτικού Προσωπικού Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του “Διαύγεια” απόφαση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Φ.392.2/20/1367231/Σ.2648/02 Οκτ 2023/ΓΕΣ/∆4/3α) με θέμα “Διορισμοί Εκπαιδευτών ΣΜΥ …

Κοινοποίηση Οριστικού Πίνακα Ωρομίσθιου Διδακτικού Πολιτικού Προσωπικού Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του “Διαύγεια” απόφαση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Φ.392.2/25/1341028/Σ.2873/16 Σεπ 2022/ΓΕΣ/∆Ι∆ΕΚΠ/3α) με θέμα “Διορισμοί Εκπαιδευτών ΣΜΥ …

Κοινοποίηση Προσωρινού Πίνακα Ωρομίσθιου Διδακτικού Πολιτικού Προσωπικού Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του “Διαύγεια” απόφαση του Γενικού Επιτελείου Στρατού (Φ.392.2/17/1335998/Σ.2130/10 Ιουλ 2022/ΓΕΣ/∆Ι∆ΕΚΠ/3α) με θέμα “Διορισμοί Εκπαιδευτών ΣΜΥ …