Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Οδηγός Σπουδών

Ο Οδηγός Σπουδών της Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 αποσκοπεί στην ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου με συνοπτικό τρόπο για το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, παρέχοντας τις αναγκαίες επεξηγήσεις.

Επιπροσθέτως, περιγράφεται η διοικητική δομή και οι υποδομές που υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό έργο της Σχολής.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΜΥ 2023-24