Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

3ο Κτίριο Διαβίωσης

Στο 3ο Κτίριο Διαβίωσης (το νεότερο κτίριο της Σχολής) βρίσκονται χώροι διαβίωσης, αποθήκες υλικών και γυμναστήριο.