Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Τηλέφωνα Τμημάτων

Διεύθυνση ή Τμήμα Τηλ. εξωτερικό Τηλ. ΕΨΑΔ
Τηλ. κέντρο (ΚΕΠΙΚ) 24310-23950 24310-23951 και FAX 24310-74233 99
Διοικητής 24310-73428 853- 2101
Υποδιοικητής 24314-32102 853-2102
Διεύθυνση Σπουδών 24314-32104 853-2104
Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων 24310-39632 (από 1 Μαρτίου έως 30 Σεπτεμβρίου επιπλέον τα 24310-38635, 24310-38637) 853-2167
Τμήμα Προγραμματισμού και Εξετάσεων 24314-32122 και 24314-32203 853-2122, 853-2203
Διεύθυνση Προσωπικού & Διοικητικής Μέριμνας 24314-32177 853-2177
Τμήμα Προμηθειών 24314-32151 853-2151
Γραφείο Επιχειρήσεων και Ασφαλείας 24314-32123 και 24314-32129 853-2123, 853-2129
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας 24314-32178 και 24314-32182 853-2178, 853-2182
Γραφείο Έρευνας και Πληροφορικής 24314-32170 και 24314-32175 853-2170, 853-2175
Τάγματα Σπουδαστών 24314-32185 και 24314-32186 853-2185, 853-2186
Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού 24314-32148 853-2148