Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Τηλέφωνα Τμημάτων

Διεύθυνση ή Τμήμα Τηλ. εξωτερικό Τηλ. εσωτερικό
Τηλ. κέντρο (ΚΕΠΙΚ) 24310-23950 24310-23951 και FAX 24310-74233 9
Διοικητής 24310-73428 120
Υποδιοικητής 24310-74233 130
Διεύθυνση Σπουδών 24310-74231 127
Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων 24310-39632 (από 1 Μαρτίου έως 30 Σεπτεμβρίου επιπλέον τα 24310-38635, 24310-38637) 167
Τμήμα Προγραμματισμού και Εξετάσεων 122, 203
Διεύθυνση Προσωπικού & Διοικητικής Μέριμνας 24310-74232 177
Τμήμα Προμηθειών 24310-74232 151
Γραφείο Επιχειρήσεων και Ασφαλείας 123,129
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας 24310-73542 178,  182
Γραφείο Έρευνας και Πληροφορικής 24310-23256 170, 175, 156
Τάγματα Σπουδαστών 185, 186
Γραφείο Πολιτικού Προσωπικού 148