Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Κριτήρια εισαγωγής

Τα κριτήρια εισαγωγής, οι όροι και προϋποθέσεις εισαγωγής καθώς και όλη η διαδικασία, περιγράφονται λεπτομερώς στην εκάστοτε εγκύκλιο εισαγωγής την οποία και θα πρέπει να συμβουλεύεστε επακριβώς.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα της Σχολής, το Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων, στα τηλέφωνα : 24310-38635, 24310-38637, 24310-39632