Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Επίσκεψη Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Δυτικής Μακεδονίας στη ΣΜΥ

Επίσκεψη Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ Δυτικής Μακεδονίας στη ΣΜΥ

Στο πλαίσιο γνωριμίας με την ιστορία και το έργο της ΣΜΥ, …

Επίσκεψη της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στο Μουσείο Σαρανταπόρου

Επίσκεψη της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών στο Μουσείο Σαρανταπόρου

Τη Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 5 Αξκοί και 155 Σπουδαστές της ΙΙας …

Οργάνωση Ομιλίας από τη Σχολή με θέμα την Κυβερνοασφάλεια

Οργάνωση Ομιλίας από τη ΣΜΥ με Θέμα : «Αντιμετώπιση του Κυβερνοεγκλήματος ως μέρος της Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας : Επιλογή ή Αναγκαιότητα»

Χειμερινή Εκπαίδευση των Σπουδαστών της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών

Από 7 έως 18 Φεβρουαρίου 2022, η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ),  διεξήγαγε χειμερινή εκπαίδευση – διαβίωση στο Περτούλι Τρικάλων ενώ …