Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Οργάνωση Ομιλίας από τη Σχολή με θέμα την Κυβερνοασφάλεια

Οργάνωση Ομιλίας από τη ΣΜΥ με Θέμα : «Αντιμετώπιση του Κυβερνοεγκλήματος ως μέρος της Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας : Επιλογή ή Αναγκαιότητα»

Χειμερινή Εκπαίδευση των Σπουδαστών της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών

Από 7 έως 18 Φεβρουαρίου 2022, η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ),  διεξήγαγε χειμερινή εκπαίδευση – διαβίωση στο Περτούλι Τρικάλων ενώ …