Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Τάγματα Σπουδαστών

Τα Τάγματα Σπουδαστών είναι οργανικές μονάδες της Σχολής, μη οικονομικά ανεξάρτητες.
Η αποστολή των Ταγμάτων Σπουδαστών, είναι να προπαρασκευάζουν ηθικά και στρατιωτικά τους σπουδαστές τους ως μελλοντικούς υπαξιωματικούς και να τους εκπαιδεύουν κατάλληλα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Σπουδών (ΔΣΠ), παρέχοντας στο Στρατό Ξηράς (ΣΞ) ηγήτορες, ικανούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σύγχρονου Ελληνικού Στρατού, να εργάζονται και επιχειρούν σ’ ένα διακλαδικό, ευρωπαϊκό και διεθνές στρατιωτικό περιβάλλον.