Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών

Σταδιοδρομία αποφοίτων

Με την αποφοίτησή τους από τη Σχολή, οι σπουδαστές ονομάζονται Μόνιμοι Λοχίες και συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στις Σχολές εφαρμογής των Όπλων και Σωμάτων στα οποία εντάχθηκαν, όπου και αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις για το έργο το οποίο θα κληθούν να εκτελέσουν.

Αφού συμπληρώσουν τουλάχιστον 1 χρόνο υπηρεσίας, έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος σε εξετάσεις για την εισαγωγή τους στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, ως υποψήφιοι ειδικής κατηγορίας και σε ποσοστό 20% επί του αριθμού εισακτέων. Η ύλη των εξετάσεων είναι των Πανελληνίων Εξετάσεων, σε θέματα που επιλέγει η Σ.Σ.Ε.

Ικανός αριθμός Μονίμων Υπαξιωματικών επιλέγονται, εκπαιδεύονται και επανδρώνουν τις Ειδικές Δυνάμεις ως αλεξιπτωτιστές, καταδρομείς, πεζοναύτες και βατραχάνθρωποι. Επιπλέον μπορούν να υπηρετήσουν στην Αεροπορία Στρατού ως χειριστές και μηχανικοί ελικοπτέρων ή σε Γραφεία Έρευνας-Πληροφορικής, αφού εκπαιδευτούν ως Προγραμματιστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Επειδή η ΣΜΥ ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι απόφοιτοί της με το πτυχίο της Σχολής (και εφόσον πληρούν της προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος), μπορούν με κατατακτήριες εξετάσεις να εγγραφούν σε Τμήμα Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Οι Μόνιμοι Υπαξιωματικοί με την αποφοίτησή τους από τη ΣΜΥ αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στο Στρατό για 5 χρόνια. Προάγονται στον βαθμό του Ανθυπασπιστή, μετά από συνολικό χρόνο υπηρεσίας 9 – 12 χρόνων στους βαθμούς Λοχία – Επιλοχία – Αρχιλοχία.

Από την προαγωγή σε Ανθυπολοχαγό εντάσσονται στις επετηρίδες των Αξιωματικών και εξελίσσονται.

Οι απόφοιτοι της σχολής διασφαλίζουν:

  • Λαμπρή σταδιοδρομία χωρίς διακοπή, με υπηρεσιακή και κοινωνική καταξίωση.
  • Κοινωνικές και άλλες παροχές με μέριμνα του στρατού.
  • Μετεκπαιδεύσεις και εξειδικεύσεις σε επιστήμες και νέες τεχνολογίες, στο εσωτερικό και εξωτερικό.
  • Τοποθετήσεις σε θέσεις Πρεσβειών, ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, Κύπρου, Ειρηνευτικών Αποστολών κτλ.

Οι αποδοχές των Στρατιωτικών συνίστανται από το βασικό μισθό και τα επιδόματα (χρόνου υπηρεσίας, οικογενειακό, εξομάλυνσης, ειδικής απασχόλησης κ.ά.). Αυξάνονται ανάλογα με το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας και με την προσθήκη διαφόρων επιδομάτων.